En blogg om "Medströms" vår X-382, byggd av X-Yachts 2002 och med segelnummer SWE130
Eller kanske egentligen hur man långsamt förvandlar en snabb racer till en kompetent cruiser

tisdag 8 oktober 2013

Schakeln till storskotstravaren delades i en gipp

Schakeln i storskotstravaren "sprack/delades" i en gipp i 6 m/s. Detta trots att vi skotade hem storseglet helt innan vi lät det gå över till nya läsidan. Det är dock enkelt att ta bort travaren utan att lossa skotskenan.
  1. Lossa bägge gavlarna på travaren
  2. Håll en hink eller annan balja under travaren
  3. Lyft travaren rakt upp
  4. Nu ramlar alla kulor ner i hinken
  5. Laga det som behövs på travaren, vi bytte till en något kortade Wichard-schackel
  6. Sätt dit travaren
  7. Skruva dit ena gaveln på travaren
  8. tryck in kulorna från den sidan där gaveln ej är fastsatt
  9. när alla kulor är på plats skruva dit den andra gaveln på travaren

Spräckt schakel

Skruva ur de två skruvarna och lossa gaveln. Gör likadant för den andra gaveln. Lämna gavlarna på skenan. Lyft travaren rakt upp och alla kulor ramlar ner i hinken du ställt under.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar