En blogg om "Medströms" vår X-382, byggd av X-Yachts 2002 och med segelnummer SWE130
Eller kanske egentligen hur man långsamt förvandlar en snabb racer till en kompetent cruiser

tisdag 16 februari 2016

Ankarspel i stäven

Efter många år utan ankarspel - vi har aldrig haft något - slog vi i höstas till på ett amerikansk "Anchorlift Stingray" 900 W ankarspel inklusive en trådlös fjärrkontroll. Jag har även beställt 50 meter 7 mm kalibrerad rostfri ankarkätting som jag kommer att splitsa i knappt 20 meter 12 mm 3-slagen ankarlina som reserv. Oftast ankrar vi på under 8 meters djup och då räcker 50 meter kätting med råge. Ankrar vi djupare har vi den extra tampen. Vi kommer även att återanvända min hemmagjutna ankarvikt på ca. 12 kg som kan släppas ner längs ankarkättingen när det blåser lite mer.

En stor fördel med Anchorlifts horisontella ankarspel är att motorn är helt inkapslad i det rostfria huset, och när spelet är monterat på hyllan i ankarboxen är den limmad/tätad med sikaflex vilket gör att det inte kan komma in vatten till motorn. All övrig elektronik är monterat i aktre delen av stuvfacket under förpikskojen där det är helt torrt.

Jag valde att ha ett eget batteri till ankarspelet, vilket monterades på en hylla i stuvfacket under förpikskojen. Det batteriet är parallellkopplat med startbatteriet (som också är nytt) och de är ihopkopplade med 16 mm2 förtent kabel. Det var ganska mycket jobb att få till kabeldragningen snyggt och dold, då startbatteriet är monterat under kojen i akterhytten och ankarspelsbatteriet är monterat i förpiken. Alla durkar och kojbottnar lossades. Ankarspel, huvudsäkring och solenoid är sedan ihopkopplade med ankarspelsbatteriet med 35 mm2 förtent kabel (Anchorlift rekommenderade max 25 mm2), vilket bör räcka till för att minimera spänningsfall vid användning av ankarspelet.Jag har även monterat den minsta Ctek-laddaren i samma stuvfack. Batteriladdaren och att ankarspelsbatteriet är parallellkopplat med startbatteriet bör göra att vi alltid har ett fulladdat batteri till ankarspelet.

Manöverpanelen som följde med ankarspelet skulle vara vattentät, men jag litade inte riktigt på den uppgiften. Så jag har tillverkat en vattentät box för manöverpanelen och kättingräknaren, vilken monterades i ankarboxen bredvid ankarspelet.

Sammanlagt tog det ~20 timmar att montera ankarspelet fördelat på: ~10 timmar att dra 16 mm2-kabeln från startbatteriet i akterhytten till det nya batteriet under förpiken; ~5 timmar att montera nytt batteri, säkring och solenoid inklusive pressning av kabelskor och kabeldragning av 35 mm2-kabeln; ~5 timmar att montera fast ankarspelet i ankarboxen samt koppla ihop manöverpanel och fjärrkontroll.Batteri till ankarspelet på en nytillverkad hylla på skottet i stuvfacket under förpikskojen samt solenoiden som styr år vilket håll spelt skall gå. Säkringen är monterad uppe till höger utanför bilden.
 


Ankarspelet helt i rostfritt och med motorn dold inne i spelet
Solenoiden som reglerar åt vilket håll ankarspelet skall gå. 35 mm2-kablar med pressade kabelskor sitter på de stora skruvanslutningarna uppe på solenoiden och tunnare 2.5 mm2-kablar  från manöverpanelen och "basrenheten" till fjärrkontrollen på stiften på framsidan.
 

Trådlös fjärrkontroll till vänster och basenhet till höger, den lilla svarta kabeln uppe till vänster är antennen
80A automatsäkring, som sitter på pluspolen mellan batteri och solenoiden

Manöverpanel, som jag inte riktigt litade på skall vara vattentät. Jag tror det kan läcka in runt både runt den stora manöverknappen som "on/off-knappen" under gummihättan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar