En blogg om "Medströms" vår X-382, byggd av X-Yachts 2002 och med segelnummer SWE130
Eller kanske egentligen hur man långsamt förvandlar en snabb racer till en kompetent cruiser

tisdag 21 november 2017

Tömma varmvattenveredaren


Att tömma varmvattenberedaren kan vara allt från svårt/trångt till supertrångt och superjobbigt beroende på hur VV-beredaren sitter monterad båten. Enkelt är det nog väldigt sällan då VV-beredare verkar sitta monterad där det blev ett litet - helst bara några centimeter fritt runt om VV-beredaren - utrymme över i botten på en garderob, stuvfack eller under en koj eller nått annat trångt och svårtillgängligt utrymme.


På ”Medströms” kan jag inte ens se installationerna av alla rörkopplingar och slangar. Att ens nå övertrycksventilen och även suga upp allt vatten var inte något jag såg fram emot varje höst då allt sitter på baksidan av VV-beredaren, som sitter på botten i ett pyttelitet skåp på aktre toaletten.


För att göra det enklare har jag tillverkat ”T-kopplingar” (se foto) av 12 mm kopparrör, där det sitter en kulventil på ena röret och en liten bit slang som räcker ut ur köksskåp eller toaskåp och en slang som är tillräckligt lång så du enkelt kan samla upp vattnet från VV-beredaren när du senare skall tömma den på vatten. Är du osäker på att kapillärlöda "T-kopplingen" går den att tillverka av ½-tums rördelar och 12 mm kopparrör.

Dessa ”T-kopplingar” har jag monterat enligt följande, se schematiska bild nedan:
  1. En "T-koppling" på varje vamvattenslang så när en tappkran (toa, pentry & dusch) som möjligt
  2. En "T-koppling" på kallvatteninloppet till VV-beredaren
  3. OBS. Kontrollera om det sitter en backventil på kallvattenslangen. Om det gör det måste "T-kopplingen" sitta mellan backventilen och VV-beredaren. Finns det ingen backventil kan du sätta "T-kopplingen" mer eller mindre där det passar bäst för att kunna tömma VV-beredaren. Det finns dock ingen backvetil i Thermo-produkters VV-beredare (jag har ringt och kollat)
För att tömma VV-beredaren på vatten:
  1. Öppna kulventilen på ”T-kopplingen” på kallvattenlinloppet till VV-beredaren, det är alltså här som vattnet i VV-beredaren kommer att rinna ut genom.
  2. Se till att alla tappkranar på (dusch, pentry & toalett) är stängda
  3. Öppna en kulventil på "T-kopplingen" i taget på varmvattenslangar
  4. Använd en pump (luftmadrasspump eller pumpen till gummibåten) och pumpa luft in i varmvattenslangen
  5. Då blir det tillräckligt övertryck i VV-beredaren för att trycka ut vattnet genom ”T-kopplingen” på kallvattenslangen i underkant på VV-beredaren
  6. När allt är tömt låter jag alla ventiler stå öppna under vintern
  7. Glöm inte att stänga dem till våren
Jag har i år tömt VV-beredaren utan svordomar eller blodvite och jag fick ut ca 18 liter ur min 20 liters VV-beredare. När jag var klar så öppnade jag säkerhetsventilen, men där kom det bara luft när jag pumpade med pumpen. 


Jag har även ringt Thermoprodukter och frågat vad de trodde om att göra så här. Deras svar var ”varför har vi inte tänkt på det..."
T-koppling av kapillärlödda 12mm kopparrör och en kulventil där en bit slang monteras för att: 1) blåsa luft in i varmvattenslangarna och därigenom 2) tömma VV-beredaren på vatten


Schematiskt kopplingsschema

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar