En blogg om "Medströms" vår X-382, byggd av X-Yachts 2002 och med segelnummer SWE130
Eller kanske egentligen hur man långsamt förvandlar en snabb racer till en kompetent cruiser

fredag 28 mars 2014

Sjösättning 28 mars

Äntligen sjösättning. Som första båt för dagen sjösattes Medströms. Motorn startade på första kicken. Sedan började problemen. Högtryck och ostlig vind gjorde att det var grunt. Mycket grunt, ca 60 cm under normalvattenstånd. Körde fast tre gången innan vi kunde förtöja på en bryggnock där vi kommer ligga till söndag då vi hoppas få upp masten.

Polerad propeller. Kolla in spegelbilden av undertecknad i propellerbladet till vänster.

Blank propeller

På väg till sjösättningskranen

Vid kranen

Snart är Medströms i sjön efter 4.5 månader på land

Kölen börjar komma i sjön


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar